ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ

PsychologicalStructure

Мисия и Визия

Дейността на PsychologicalStructure е свързана с разработване и популяризиране на психологически модели, които да са полезни за ежедневието и бизнеса.

Научна дейност

Явленията и процесите са естествен резултат на природното развитие. Те съществуват в естествена йерархия. Всяка сложна структура е съставена от градивни части и интегрира основните им свойства. Така разглеждана, психичната структура ни дава възможността да изследваме природните процеси. Вследствие на наблюдаваното, можем да изведем психологически модел. Това е научната част от работата.

Творческа дейност

Прилагането на тези модели е творческия аспект. Той се разработва и интегрира персонално за всеки проект.

Цел

Целта на PsychologicalStructure е да предоставя полезна информация в областта на психичното здраве.