Какво е Десугестивно-психологическа работилница?

Нива на десугестивно-психологическата работилница

Ново от видео-блога

Какво са Десугестивно-психологически работилници?

Какво са Десугестивно-психологически работилници?

Храната

Храната

За PsychologicalStructure

Мисия

Разработване на психологически модели.

Научен подход

Вследствие на наблюдаването на психичната структура, можем да изведем психологически модели.

Творчески подход

Прилагането на тези модели е творческия аспект. Той се разработва и интегрира персонално за всеки проект.

Цел

Да споделяме полезна информация в областта на психичното здраве.

Основна идея

Съчетаваме научния подход в извеждането на психологически модели с творческата дейност да ги прилагаме на практика така, че да работят успешно за нашите клиенти.