Бизнес решения

Обучения

Обученията предлагани от компанията са основани на комплексно мислене и могат да включват теми от различни области. Това е с цел да се разбере голямата картина и след това да се премине към частното. Това цели да развие интегралното мислене на участниците и да им даде възможност да вземат по-комплексни решения, основани на логика и информация. Обученията могат да се проведат, както в група, така и индивидуално. Обученията могат да са присъствени или дистанционни.

Обученията се провеждат в два дни, общо 10 астрономически часа.
Цената за участник е 600лв.

Обучения:

 • Превенция на психическото здраве
 • Бизнес решения
 • Обучение и развитие
 • Междуличностни и партньорски отношения
 • Съзнание и мисловни процеси

 

 

Превенция на психичното здраве

Превенцията на психическото здраве за мен е толкова важно, колкото и самата подкрепа след появата на симптоми. В това обучение ще се опитам да обясня ясно и разбираемо моето разбиране за това:

 • Как се зараждат предпоставките за симптомна поява?
 • Как работи процеса по формиране на симптомна реакция на физическо ниво?
 • Какви мерки могат да се предприемат?

Темите за работа са:

 1. Видовете агресия.
 2. Граундинг.
 3. Биоенергетични принципи.
 4. Стрес.
 5. Макро и микро травми.
 6. Кризи.
 7. Формиране на симптомите.
 8. Зависимости.
 9. Тревожност.
 10. Депресия.

Информация за тези теми може да намерите в “психично здраве”.

Обучението обхваща множество теми, като целта е да се формира цялостна картина за функционирането на психиката. Може да е полезно за бизнесмени, работни колективи, родители, хора в помагащите професии и всеки, който иска да разбере как може да се предпази от потенциално стресогенни ситуации.

Междуличностни отношения

Теми:

 1. Какво е общо SMV и под категории.
 2. Мъжко SMV:
 3. Детайлно разглеждаме външният вид, социалният статус и личностнотп развитие на мъжкото SMV.
 4. Разглеждаме и женското SMV.
 5. Взаимодействия между SMV на мъжете и жените.
 6. Възможни стратегии, за подобрение на възможностите.

Бизнес решения

Въведение в Self-management и автономните организации

Обучението цели да постави основите на интегрален тип мислене, който е полезен при управлението на автономна организация и прилагането на self-management. Това включва разбирането, как работят йерархиите в природата, как функционират системите и какво общо с тях има теорията на хаоса. След това разглеждаме, как и защо се прилага self-management. Спираме се и на Автономните организации и различни практики, които могат да са полезни за формирането им.

 

Темите са:

 • Холони и йерархии.
 • Self-management.
 • Теория на хаоса.
 • Blockchain.
 • Smart contracts.
 • Децентрализирани автономни организации(DAOs).

Обучението не е с компютърна насоченост, като технологиите включени в него целят да стане ясно, как те биха повлияли бизнеса и управлението на организациите в бъдеще. Не са нужни предварителни компютърни или психологически познания. Основната цел е да се развие логическото мислене, нужно за стартиране и поддържане на автономна организация, прилагаща self-management.