Десугестивно-психологическа работилница

Какво е Десугестивно-психологическа работилница?

Десугестивно-психологическите работилници целят да предоставят пространство на участниците, където те да могат да развиват капацитета на въображението си.

Използването на сугестопедичната методология допринася за това личността да може да се разгърне без притеснение относно конфиденциалността. Добре познати са и психо-релаксивните свойства на сугестопедичния метод и наблюдаваните подобрения на невротични симптоми. Разбира се, за да има развитие трябва да се представи и информация, през която участниците да градят нов потенциал. Работилницата включва 10 от най-влиятелните теории в психологията на развитието. Представената информация е синтез на над 3000 страници научна литература, в ясни за разбиране модели.

Как работи Десугестивно-психологическата работилница?

creative workshop 1

За да се активира прилагането на творчество трябва да се предоставят няколко условия в заобикалящата среда:

 1. Многократно увеличен учебен материал. Сугестопедичният метод предоставя възможността да се усвоява от 2 до 5 пъти повече учебен материал. По този начин се включва учене, което използва и периферните перцепции (сетивата и усещанията), като по този начин се съхранява информация, която не е когнитивно преработена, но е налична, когато се използва творчеството.
 2. Предоставяне на предизвикателства пред личността: За да се използва въображението, човек трябва да има нужда от него. Това се получава, когато се сътворява нещо ново. В състояние на хомеостаза няма какво да активира този процес. Веднъж усвоен материалът се преработва през множество игри, дискусии и творчески задачи. Така се активира процеса учене-развитие-учене-развитие. Веднъж затвърдено, знанието предизвиква нов процес на учене, този път базиран на информацията, която вече е придобита. Това води до затвърждаването на новата информация и на появата нов капаците за учене.
 3. Предоставяне на свободен избор пред личността. Всеки човек има право да се движи със своето темпо и да усвоява материала спрямо личния си капацитет и желание. Предоставянето на свободен избор, в какво човек да участва по-активно, по-пасивно или да е просто страничен наблюдател, снема напрежението от изискванията на средата. Така се намаляват значително страха и тревожността от грешка или отхвърляне.

Събирането на тези три основни компонента дава възможност участниците да изпробват различни стратегии и да наблюдават развитието на творческия си потенциал. В последствие те могат да прилагат знанието и уменията в живота, отношенията и работата си.

Как протича една работилница?

Всички участници изграждат творческа идентичност, която ще използват през целия Workshop и през която ще градят новия си потенциал. Основен похват са концертните сеанси, които са частта, в която се предава учебния материал. Множеството игри, дискусии и творчески дейности (писане, рисуване и различни ролеви игри) предизвикват активирането на усвоения материал и интегрирането му.

На какво е основана методологията на PsychologicalStructure?
 • Сугестопедичната методология, както и 7-те закона на сугестопедията, разработени от проф. Доктор Георги Лозанова (психотерапевт и психолог) преди повече от 50 години. Те са и научно доказани.
 • Позитивната психотерапия, която използва разказването на истории, приказки и притчи, като така дава възможност за разгръщане на свободната воля на личността.
 • Психологията на развитието (направление в психологията), която проследява развитието на хората и как то влияе на тяхното функциониране.
За кого би била от полза?
 • Родители;
 • Учители и педагози;
 • Терапевти и помагащи професии;
 • Творчески професии;
 • Предприемачи, бизнесмени и работни екипи;
 • Всеки, който иска да разгърне творческия си капацитет.

Преди да се запише в обучението, всеки кандидат преминава през събеседване с психолога, водещ групата. Целта е водещият да може да даде по-подробна информация за естеството на работилницата, както и да се информира за очакванията и целите, които си поставя курсиста. При условие, че те съвпадат с целите на групата, която се сформира, курсиста бива включен в най-скорошната дата за съответното ниво.

Какво може да очаква човек преминал през работилницата?

Учебният материал включва над 3000 страници научна литература и много зависи от знанията на човек и неговата включеност в процеса – в каква степен ще усвои материала на нивото на рационалното мислене. При желание може да се участва отново в работилницата. Развитието на въображението и капацитета за творческо справяне в различни ситуации от ежедневието и работата е процес, който се надгражда. Заради това курсистите имат възможност да се записват за нивата само в последователността, в която се провеждат:

 • 1-во Ниво: Свят на Безусловно приемане.
 • 2-ро Ниво: Свят на Вълшебства.
 • 3-то Ниво: Приказен Свят.
 • 4-то Ниво: Свят на Приключения.
 • 5-то Ниво: Свят на Творчество.

Цена: 200 лв. (Включва учебните материали).

За регистрация:
0883 333 942
(Анри Ташков)

Преди и след всяко ниво курсистите преминават през писмено интервю. Целта е курсиста да има ясен ориентир за своя напредък.
Всяко ниво е 16 учебни часа по 45 минути.
Провежда се в два последователни уикенда по четири учебни часа дневно с пауза от 30 минути.
Записването става до 5 работни дни преди началото на курса. При невъзможност на курсист да посети работилницата организаторът възстановява сумата, ако е осведомен по електронната поща в рамките до 5 дни преди началото на курса, който е заплатен.
Посещенията са лична отговорност на всеки, както и отговорност към останалите участници в работилницата. Не се наваксват или компенсират изпуснати часове.

* Организаторът си запазва правото да прави промени, свързани с условията за провеждане на работилниците.

Date

авг. 01 2020 - авг. 09 2020
Expired!

Time

9:00 - 12:30

Organizer

Psychological Structure