Какво са Десугестивно-психологически работилници?

Десугестивно-психологическите работилници имат за цел да осигурят пространство, където участващите в тях да могат да развият капацитета на въображението си. В работилницата са включени 10 от най-влиятелните теории в психологията на развитието. Представената информация е синтез на над 3000 страници научна литература, в ясни за разбиране модели.

За да се провокира прилагането на творчество, са осигурени няколко необходими условия:

  1. Многократно увеличен учебен материал.
  2. Предоставяне на предизвикателства пред личността.
  3. Предоставяне на свободен избор пред личността.

Съчетанието на тези три основни компонента в една среда, заобикаляща участниците по време на работилниците, им дава възможност да изпробват различни стратегии и да наблюдават развитието на собствения си творческия потенциал. Впоследствие придобитите знания и умения могат да бъдат използвани в живота, личните и взаимоотношенията и професионалната среда.

За кого са полезни Десугестивно-психологически работилници?

  • Хора от сферата на образованието и хуманитарните науки;
  • Творци и хора с креативни професии;
  • Терапевти;
  • Предприемачи и бизнес екипи;
  • Както и за всеки, който има желание да разгърне творческия си потенциал.

Първата по рода си Десугестивно-психологическа работилница на Psychological Structure ще се проведе между 01.08 и 09.08.2020 г. в два последователни уикенда. Повече информация и записване: на страницата на работилницата.